Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Ökonomische Hauptkennziffern von Sportklubs der Tschechischen Republik
Title translated into English:Economic characteristic of sport clubs in the Czech Republic
Author:Pavlík, Marek
Published in:Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
Published:36 (2013), 1, S. 67-92, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-6521, 1803-3860
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201402001250
Source:BISp
id PU201402001250
bisp-collection db
format Literatur
last_indexed 2014-02-14T12:30:17Z
first_indexed 2014-02-10T12:48:05Z
publication_source BISp
subformat Zeitschriftenartikel
hierarchy_top_id JO00000001456
hierarchy_parent_id JOI201300010001456
hierarchy_top_title Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
hierarchy_parent_title Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi , 2013, 1
is_hierarchy_id PU201402001250
is_hierarchy_title Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR
hierarchy_sequence 0067
recordtype bisparticle
publishDate 2013
publishDate_facet 2013
language ces
title Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR
spellingShingle Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR
Beziehung, soziale
Finanzierung
Finanzplan
Fragebogen
Mitgliederorganisation
Rechtsordnung
Sponsoring
Sportbeziehung, internationale
Sportmanagement
Sportorganisation
Sportpolitik
Sportrecht
Sportsoziologie
Sportverein
Sportökonomie
Tschechische Republik
Wirtschaftlichkeit
title_sort základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů Čr
title_short Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR
title_alt Ökonomische Hauptkennziffern von Sportklubs der Tschechischen Republik
Economic characteristic of sport clubs in the Czech Republic
title_alt_lang deu
eng
media_type Elektronische Ressource (online)
Gedruckte Ressource
city Olomouc
abstract VÝCHODISKA: Ekonomická situace a obecně charakteristika sportovních klubů je poměrně málo zmapovanou oblastí v ČR. Současně je sport oblastí kam směřujeme pozornost i finance státu v nemalé výši. Jaká je tedy situace českých sportovních klubů a co o nich víme? CÍLE: Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí, ve kterém se pohybují sportovní kluby v České republice a na vybraném vzorku identifikovat jejich hlavní ekonomické charakteristiky. METODIKA: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky dotazníkového šetření mezi sportovními kluby v ČR, které bylo provedeno v roce 2011, přičemž do výsledků bylo zahrnuto 430 odpovědí z celkového počtu 1567 oslovených sportovních klubů. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že hospodářská situace klubů je poměrně špatná, přesto nelze jednoznačně prokázat, že na vině je ne dostatečná podpora ze strany obcí – potažmo veřejných zdrojů. V problematice dotací a kvalitě vztahů mezi kluby a obcemi se ukázala jako významná proměnná velikost obce. ZÁVĚRY: Jako zásadní pro další výzkum se potom jeví analýza dopadů krácení dotací oproti žádaným částkám. Co se v krátkém období jeví jako dobré (vice žadatelů je uspokojeno), dlouhodobě patrně povede k „inflaci“ žádaných částek, neboť subjekty zahrnou očekávané krácení dotace do své žádosti. Z dlouhodobého hlediska tak bude vznikat tlak na zdroje a to i v situaci, kdy obce uplatňují princip doplňkovosti dotace k dalším zdrojům. Verf.-Referat
BACKROUND: The economic situation and other characteristic of sport clubs are quite unrevealed in the Czech Republic. The sport is traditionally one of activities supported by the public sector; however we know surprisingly little about sport clubs as recipients of this support. We emphasize the municipality level because public authorities are the most typical partners for sport clubs. AIMS: The aim of this research was to reveal the economic situation of sport clubs and gather data about their cooperation with municipalities.METHODOLOGY: We present results of a questionnaire which was completed during spring 2011. We address 1,567 sport clubs and received 430 questionform filled. RESULTS: We found that the economic situation of sport clubs is quite poor, but it cannot be proved as a result of insufficient support from public for the quality of relationship between sport clubs and municipalities as well as the grants strategy were proved by the number of inhabitants. We set a necessity of future research especially at the field of analysis of impact grants policy. CONCLUSION: We proved that most municipalities prefer an allocation of a lower sum of funds than it was asked. Short term impacts can be positive – more applicants are satisfied but there is a risk of “inflation” of a grant request in the long term view. Applicants will anticipate the cut, and they will ask for more money. It could cause the pressure on public budgets and the illusion of the lack of funds. Verf.-Referat
abstract_lang ces
eng
abstract_type author
author
author2 Pavlík, Marek
author_facet Pavlík, Marek
author2-role Autor
author_author_facet Pavlík, Marek
spelling Pavlík, Marek

1211-6521
1803-3860
2553437-3
Beziehung, soziale
Finanzierung
Finanzplan
Fragebogen
Mitgliederorganisation
Rechtsordnung
Sponsoring
Sportbeziehung, internationale
Sportmanagement
Sportorganisation
Sportpolitik
Sportrecht
Sportsoziologie
Sportverein
Sportökonomie
Tschechische Republik
Wirtschaftlichkeit
financial scheme
financing
international sport relation
legal system
member organization
questionnaire
rentability
social relationship
sponsoring
sport club
sport economy
sport law
sport management
sport organization
sport politics
sport sociology
Club
Verein
Vereinsangebot
Sportclub
CSSR
Geld
Kostenträger
Leitung
Kapital
Markt
Oekonomie
Wirtschaftswissenschaft
Soziologie des Sports
Beziehung
Politiker
Gericht
Sponsor
Kostendeckung
economy of sport
sociology of sport
politics of sport
economic efficiency
Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR
PU201402001250
201402001250
issn 1211-6521
1803-3860
zdb 2553437-3
url http://telesnakultura.upol.cz/index.php/telesnakultura/article/view/144/175
url-type fulltext
url-free 1
topic Beziehung, soziale
Finanzierung
Finanzplan
Fragebogen
Mitgliederorganisation
Rechtsordnung
Sponsoring
Sportbeziehung, internationale
Sportmanagement
Sportorganisation
Sportpolitik
Sportrecht
Sportsoziologie
Sportverein
Sportökonomie
Tschechische Republik
Wirtschaftlichkeit
topic_facet Beziehung, soziale
Finanzierung
Finanzplan
Fragebogen
Mitgliederorganisation
Rechtsordnung
Sponsoring
Sportbeziehung, internationale
Sportmanagement
Sportorganisation
Sportpolitik
Sportrecht
Sportsoziologie
Sportverein
Sportökonomie
Tschechische Republik
Wirtschaftlichkeit
topic_en financial scheme
financing
international sport relation
legal system
member organization
questionnaire
rentability
social relationship
sponsoring
sport club
sport economy
sport law
sport management
sport organization
sport politics
sport sociology
topic_en_facet financial scheme
financing
international sport relation
legal system
member organization
questionnaire
rentability
social relationship
sponsoring
sport club
sport economy
sport law
sport management
sport organization
sport politics
sport sociology
synonym Club
Verein
Vereinsangebot
Sportclub
CSSR
Geld
Kostenträger
Leitung
Kapital
Markt
Oekonomie
Wirtschaftswissenschaft
Soziologie des Sports
Beziehung
Politiker
Gericht
Sponsor
Kostendeckung
synonym_en economy of sport
sociology of sport
politics of sport
economic efficiency
journal_facet Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
container_title Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
container_volume 36
container_issue 1
container_start_page S. 67-92
has_references 1
institution BISp
journal_fac JO00000001456
journal_year 2013
journal_issue 1
_version_ 1655182697489760256
score 13,241937