Rotace horní časti těla a její vliv na golfový švih u elitních hráčů různých věkových kategorií

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Rotation des Oberkörpers und ihr Einfluss auf den Golfschlag bei Elitespielern unterschiedlichen Alters
Title translated into English:Upper body rotation and its influence on the golf swing in elite golf players of different age groups
Author:Gryc, Tomáš; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Hráský, Pavel
Published in:Česká kinantropologie
Published:17 (2013), 4, S. 116-125, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201402001245
Source:BISp

Author's abstract

V průběhu plného golfového švihu je snahou většiny hráčů dosažení co nejvyšší rychlosti hlavy hole v okamžiku kontaktu s míčkem pro dosažení co nejdelší délky letu míčku. Cílem studie bylo zjistit vztah mezi X-Faktorem (rozdíl v osové rotaci pánve a horní části těla) ve vybraných fázích golfového švihu a rychlostí hlavy hole v okamžiku kontaktu s míčkem u profesionálních hráčů a u elitních hráčů dorostenecké kategorie. Pro snímání polohy jednotlivých segmentů bylo použito 6 aktivních bodů 3D kinematického analyzátoru CODA Motion System umístěných na těle probanda a na holi. U obou skupin golfistů byla nalezena vysoká interindividuální stabilita provedení u parametru rychlost hlavy hole v okamžiku kontaktu s míčem. U profesionálních hráčů i elitních hráčů dorosteneckého věku byl nalezen vysoký vztah mezi natažením X-Faktoru a rychlostí hlavy hole v okamžiku kontaktu s míčkem. U profesionálních hráčů byl nalezen vysoký vztah mezi parametry X-Faktor ve vrcholu nápřahu a maximální X-Faktor a rychlostí hlavy hole v okamžiku kontaktu s míčkem, avšak u elitních dorosteneckých hráčů byl nalezen vztah mezi těmito parametry vysoce negativní. Verf.-Referat

Author's abstract

The goal of most players during the golf swing is to achieve maximum club head speed at ball contact to reach long ball flight. The aim of this study was to determine the relation between X-Factor (the difference in axial rotation of the pelvis and upper body) at selected golf swing phases and club head speed at impact at the professional players and elite junior golf players. 3D kinematic analyzer CODA Motion System with 6 active markers was used to sense the position of body segments and the club. High interindividual stability of performance was found for both groups of golfers at parameter clubhead speed at ball contact. High correlation between Stretch X-Factor and club-head speed at impact were found at pros and elite junior players. At pros high correlation and at elite junior players high negative correlation was found between the parameters X-Factor at the top of the backswing and maximum X-Factor and clubhead speed at impact. Verf.-Referat