Porovnání rychlosti střelby dominantní a nedominantní končetinou vybraných elitních fotbalových mládežnických týmů

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Vergleich der Schussgeschwindigkeit mit dem dominanten und nichtdominanten Bein bei ausgewählten Elitefußballspielern aus Jugendmannschaften
Title translated into English:Comparison speed shot dominant and non-dominant limb selected elite youth football teams
Author:Kohoutek, Rostislav; Teplan, Jaroslav; Zahálka, František; Malý, Tomáš
Published in:Česká kinantropologie
Published:17 (2013), 3, S. 114-120, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201311007405
Source:BISp

Author's abstract

Cílem studie je zjištění rychlosti vystřeleného míče dominantní a nedominantní končetinou a vzájemné porovnání mezi mládežnickými reprezentačními týmy ve fotbale. Sledovaná skupina U16 se skládala z 24 hráčů (věk: 15,5 ± 0,5 let, tělesná výška: 176,1 ± 7,4 cm, tělesná hmotnost: 65 ± 7,0 kg). Skupinu U17 tvořilo 24 hráčů (věk: 16,3 ± 0,6 let, tělesná výška: 180,1 ± 5,3 cm, tělesná hmotnost: 69 ± 5,3 kg) a skupinu U18 tvořilo 23 hráčů (věk: 17,6 ± 0,3 let, tělesná výška: 179,4 ± 6,1 cm, tělesná hmotnost: 72,7 ± 6,2 kg). K hodnocení rychlosti kopu jsme použili radarové zařízení Stalker ATS. Analýza rozptylu rychlosti střelby prokázala signifikantní účinek věku a dominance p<0,01. Mnohonásobné porovnání průměrů skupin prokázalo signifikantní rozdíly rychlosti střelby mezi kategoriemi U16 a U17, resp. U16 a U18 (p<0,01). Byla prokázáno u nedominantní končetiny postupně se zvyšující rychlost kopu, u dominantní končetiny se postupně zvyšující rychlost kopu neprokázala. Verf.-Referat

Abstract

The aim of the study is to determine the speed kick ball dominant and non-dominant limb and comparison between youth representation teams in football. U16 group consisted of 24 players (age: 15.5 ± 0.5 years, height: 176.1 ± 7.4 cm, weight: 65 ± 7.0 kg). U17 group consisted of 24 players (age: 16.3 ± 0.6 years, height: 180.1 ± 5.3 cm, weight: 69 ± 5.3 kg) and U18 group consisted of 23 players (age: 17, 6 ± 0.3 years, height: 179.4 ± 6.1 cm, weight: 72.7 ± 6.2 kg). To evaluate the speed kick we used Stalker ATS radar equipment. Analysis of variance firing rate showed no significant effect of age and dominance of p <0.01. Multiple comparisons of groups showed significant differences in firing rate between the categories U16 and U17, respectively U16 and U18 (p <0.01). For the non-dominant limb with players with increasing age gradually increases speed kick, while the dominant limb so not the case. Verf.-Referat