20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Die anthropomorphologischen Besonderheiten 20-29 und 30-39 Jahre alter Männer
Title translated into English:20–29 and 30–39 years old men anthropomorphological peculiarities
Author:Radziukynas, Darius; Žilinskienė, Nelė; Aglinskas, Tomas
Published in:Sporto mokslas
Published:13 (2018), 1=91, S. 53-60, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Lithuanian
ISSN:1392-1401, 2424-3949
Keywords:
man
Online Access:
Identification number:PU201806003727
Source:BISp
id PU201806003727
bisp-collection db
format Literatur
last_indexed 2018-09-14T10:00:19Z
first_indexed 2018-06-06T12:26:09Z
publication_source BISp
subformat Zeitschriftenartikel
hierarchy_top_id JO00000100292
hierarchy_parent_id JOI2018fa320100292
hierarchy_top_title Sporto mokslas
hierarchy_parent_title Sporto mokslas, 2018, 1=91
is_hierarchy_id PU201806003727
is_hierarchy_title 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
hierarchy_sequence 0053
recordtype bisparticle
publishDate 2018
publishDate_facet 2018
language lit
title 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
spellingShingle 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
Anthropometrie
Körperbaudaten
Mann
Sportmedizin
title_sort 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
title_short 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
title_alt Die anthropomorphologischen Besonderheiten 20-29 und 30-39 Jahre alter Männer
20–29 and 30–39 years old men anthropomorphological peculiarities
title_alt_lang deu
eng
media_type Elektronische Ressource (online)
Gedruckte Ressource
city Vilnius
abstract According to the 2013 “Eurobarometer” survey, as much as 46% of Lithuanian population is not physically active, which is below the EU average. The main problems arising from the lack of movement are overweight, obesity and deteriorating physical abilities. The aim of the study was to identify and evaluate the anthropometric indices and physical abilities of men of the different ages (20–29 and 30–39). The subjects: 20–29 years old (n = 50) and 30–39 years old (n = 50) men. The research methods: anthropometry, testing, mathematical statistics. The results: it was discovered that 20–29 year old men’s height is 181.5 ± 6.5 cm, and 30–39 years old – 182.1 ± 5.4 cm. Body weight, respectively – 80.6 ± 12.9 kg and 85.9 ± 11.8 kg (p < 0.05), body mass index – 24.4 ± 3.5 and 25.8 ± 3.3 kg/m2 (p < 0.05), fat content – 13.9 ± 5.4 and 17.9 ± 5.6% (p<0.0001). Chest sizes respectively are 98.7 ± 8.0 and 103.5 ± 8.0 cm (p < 0.01), forearm – 31.4 ± 3.7 and 33 ± 3.3 cm (p < 0.05), waist – 84.6 ± 8.8 and 91 ± 10.0 cm (p < 0.001), hips – 100.3 ± 8.0 and 103.2 ± 6.1 cm (p < 0.05), thighs – 56.7 ± 6.5 and 57.5 ± 4.7 cm; calves – 39 ± 3.5 and 39 ± 2.6 cm. As per the straight leg raising test whilst lying, it was discovered, that flexibility was very good in cases with 70% of younger and 60% of older men, yet 30% of younger and 40% of older men flexibility got reduced. The 36% of younger and 38% of older men whilst stretching one arm over the head and the other behind the back achieved very good results (>5 cm), the 50% of younger and 44% of older men achieved good results (0–5 cm) and respectively 14% and 18% of younger and older participants did not reach the recommended shoulder mobility rates at all (<0 cm). The 74% of younger and 72% of older men achieved good plank on forearms results (>60 s), respectively the 16% of younger and 12% of older men managed it on average basis (45–59 s), yet the remaining 10% of younger and 16% of older men respectively managed it very low (<44 s). The 74% of younger and 46% of older men managed well the side plank on forearms test (>45 s), the 12% of younger and 24% of older men did it at an average (30–44 s), and respectively the 14% of younger and 30% of older men achieved poor results (<29 s) (p < 0.05). The conclusion: it can be stated that from the age of 30 men achieved rather negative anthropometric indices and physical abilities, which in life may have a negative impact on their personal competence expression in variable circumstances.
Žmogaus judėjimas urbanizuotoje ir technologinėje aplinkoje yra labai sumažėjęs. 2013 m. Eurobarometro tyrimo duomenimis, net 46 % Lietuvos gyventojų niekada nesportuoja ir nesimankština, o tai yra žemiau ES šalių vidurkio. Tyrimo objektas. 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai. Tyrimo tikslas. Nustatyti ir įvertinti 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologinius bendrus ir skiriamuosius požymius. Tiriamieji. 20–29 metų amžiaus (n = 50) ir 30–39 metų amžiaus (n = 50) vyrai. Tyrimo metodai: antropometrija, pedagoginis testavimas, matematinė statistika. Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad 20–29 metų amžiaus vyrų ūgis yra 181,5 ± 6,5 (cm), o 30–39 metų amžiaus vyrų – 182,1 ± 5,4 (cm). Kūno masė atitinkamai – 80,6 ± 12,9 (kg) ir 85,9 ± 11,8 (kg) (p < 0,05), kūno masės indeksas – 24,4 ± 3,5 ir 25,8 ± 3,3 (kg/m2) (p < 0,05), riebalų kiekis – 13,9 ± 5,4 ir 17,9 ± 5,6 (%) (p < 0,0001), liesoji kūno masė – 65,3 ± 8,3 ir 66,6 ± 6,9 (kg) (p > 0,05). Krūtinės apimtis atitinkamai – 98,7 ± 8,0 ir 103,5 ± 8,0 (cm) (p < 0,01), žasto – 31,4 ± 3,7 ir 33 ± 3,3 (cm) (p < 0,05), liemens – 84,6 ± 8,8 ir 91 ± 10,0 (cm) (p < 0,001), klubų – 100,3 ± 8,0 ir 103,2 ± 6,1 (cm) (p < 0,05), šlaunies – 56,7 ± 6,5 ir 57,5 ± 4,7 (cm); blauzdos – 39 ± 3,5 ir 39 ± 2,6 (cm). Nustatyta, kad pagal tiesios kojos kėlimo gulint testą lankstumas labai geras yra 70 % jaunesnių ir 60 % vyresnių vyrų (>65°), o 30 % jaunesnių ir 40 % vyresnių vyrų – sumažėjęs (<65°). 96 % jaunesnių ir 98 % vyresnių vyrų vidinė peties rotacija buvo normali (>70°) ir tik atitinkamai 4 % ir 2 % tiriamųjų rotacija sumažėjusi. 84 % jaunesnių ir 66 % vyresnių vyrų išorinė peties rotacija buvo normali (>90°) ir atitinkamai 16 % ir 34 % tiriamųjų nustatyta sumažėjusi išorinė peties rotacija (p < 0,05). 36 % jaunesnių ir 38 % vyresnių vyrų rankų sukabinimo už nugaros testo rezultatai buvo labai geri (>5 cm), 50 % jaunesnių ir 44 % vyresnių – geri (0–5 cm), o atitinkamai 14 % ir 18 % tiriamųjų nepasiekė rekomenduojamų peties paslankumo normų (<0 cm). 74 % jaunesnių ir 72 % vyresnių vyrų pasiekė gerą atremties sulenktomis rankomis (>60 s) rezultatą, atitinkamai 16 ir 12 % – vidutinišką (45–59 s), o likę 10 ir 16 % testą atliko silpnai (<44 s). 74 % jaunesnių ir 46 % vyresnių vyrų gerai atliko atremties šonu sulenkta dešine ranka testą (>45 s), 12 ir 24 % – vidutiniškai (30–44 s), o atitinkamai 14 ir 30 % vyrų testą atliko silpnai (<29 s) (p < 0,05). Nugaros apatinės dalies raumenų statinės ištvermės rodikliai reikšmingai nesiskyrė – 20–29 metų amžiaus vyrų 117,6 ± 46,49 s, 30–39 metų amžiaus vyrų – 121,9 ± 63,80 s. Galima teigti, kad jau nuo 30 metų amžiaus vyksta vyrų kai kurių antropometrinių rodiklių neigiami pokyčiai, kurie gali daryti įtaką jų asmeninių kompetencijų raiškai įvairiose situacijose.
abstract_lang eng
lit
abstract_type author
author
author2 Radziukynas, Darius
Žilinskienė, Nelė
Aglinskas, Tomas
author_facet Radziukynas, Darius
Žilinskienė, Nelė
Aglinskas, Tomas
author2-role Autor
Autor
Autor
author_author_facet Radziukynas, Darius
Žilinskienė, Nelė
Aglinskas, Tomas
spelling Radziukynas, Darius
Žilinskienė, Nelė
Aglinskas, Tomas1392-1401
2424-3949
2219890-8
10.15823/sm.2018.8
Anthropometrie
Körperbaudaten
Mann
Sportmedizin
anthropometric data
anthropometry
man
sports medicine
Medizin
Geschichte der Medizin
Untersuchung, sportmedizinische
Wasserdampf
Biostatistik
Biometrie
Somatometrie
Daten, anthropometrische
Daten, morphologische
Körperbaumerkmal
Körpermaße
Männerklasse
20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
PU201806003727
201806003727
issn 1392-1401
2424-3949
zdb 2219890-8
doi 10.15823/sm.2018.8
url http://sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/155
http://sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/155/148
https://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.8
url-type fulltext
fulltext
fulltext
url-free 1
1
1
topic Anthropometrie
Körperbaudaten
Mann
Sportmedizin
topic_facet Anthropometrie
Körperbaudaten
Mann
Sportmedizin
topic_en anthropometric data
anthropometry
man
sports medicine
topic_en_facet anthropometric data
anthropometry
man
sports medicine
synonym Medizin
Geschichte der Medizin
Untersuchung, sportmedizinische
Wasserdampf
Biostatistik
Biometrie
Somatometrie
Daten, anthropometrische
Daten, morphologische
Körperbaumerkmal
Körpermaße
Männerklasse
journal_facet Sporto mokslas
container_title Sporto mokslas
container_volume 13
container_issue 1=91
container_start_page S. 53-60
has_references 1
institution BISp
journal_fac JO00000100292
journal_year 2018
journal_issue 1=91
_version_ 1655182104151982080
score 13,242187