123
124
125
126
127
128
129
130
131
Cover Image Article
132
Cover Image Article
133
Cover Image Article
by Michajlov, V.V. (Author),
Published in Lyžnyj sport, Moskau: Fizkul'tura i Sport (Verlag), 1984, o.A., Lit.
Availability
134
135
136
Cover Image Article
by Krasikov, A.F. (Author)
Published in Plavanie, Moskau: Fizkul'tura i Sport (Verlag), 1984, S. 12-15, Lit.
Availability
139