Vliv těhotenství na statickou a dynamickou posturální stabilitu ; The influence of pregnancy on static and dynamic postural stability

Author: Palanová, Alžběta
Language: Czech; Czech
Published: 2017
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/83596
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/83596

Summary

Název: Vliv těhotenství na statickou a dynamickou posturální stabilitu ženy Cíle: Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv těhotenství na statickou a dynamickou posturální stabilitu ženy pomocí dynamické počítačové posturografie. Dílčím cílem práce je na základě kombinování testů v různých senzorických podmínkách determinovat relativní důležitost různých senzorických vstupů potřebných pro udržení posturální stability, jakými jsou vizuální, proprioceptivní a vestibulární informace. Na základě literární rešerše charakterizovat změny v organismu těhotné ženy, které mohou ovlivňovat posturální stabilitu. Metody: Metodou pro dosažení cílů této práce byla zvolena longitudinální, deskriptivní, osobní případová studie. Výzkumu se zúčastnila 1 probandka, u které byl proveden několikanásobný podrobný rozbor posturální stability. Posturografické vyšetření na dynamickém počítačovém posturografu firmy NeuroCom® proběhlo celkem 8 x, opakovalo se jednou za dva až tři týdny v časovém rozmezí od 16. týdne těhotenství do 37. týdne těhotenství a skládalo se z baterie diagnostických testů modulu Smart EquiTest System. Získaná data byla zpracována v programu NeuroCom Data Analyzer. Výsledky: Během těhotenství jsou stabilizační mechanismy hodně závislé na aferentních vstupech senzorické složky do CNS. V případě, že je. ; Title: Influence of pregnancy on static and dynamic postural stability Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the influence of pregnancy on the static and dynamic postural stability using the dynamic computerized posturography. Another objective of this thesis is to determine which one of sensory inputs (visual, somatosensory, vestibular) plays the most important role in the control of postural stability during pregnancy with the help of various posturographic tests. Based on literature search to characterize changes in the organism of pregnant woman, which are responsible for postural instability in gravidity. Methods: One healthy pregnant woman was enrolled in this longitudinal study. She was evaluated in terms of static and dynamic postural stability using the dynamic computerized posturograph NeuroCom®. Posturographic tests were performed once every two or three weeks in the period from the 16th week of pregnancy until the 37th week of pregnancy and consisted of a battery of diagnostic tests of the module Smart EquiTest System. The data were processed in the program NeuroCom Data Analyzer. Results: The results demonstrate that there is an increased reliance on sensory inputs to maintain balance during pregnancy. Limitation of visual and proprioceptive components of stability. ; Fyzioterapie ; Fakulta tělesné výchovy a sportu ; Faculty of Physical Education and Sport