Kardiorespirační zdatnost u sportující populace ; Cardiorespiratory fitness of sporting population

Author: Novák, Jaroslav
Language: Czech; Czech
Published: 2015
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81320
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/81320

Summary

Cardiorespiratory kapacity in sporting population J. Novák Summary VO2max and VO2max/kg values were directly obtained during 2777 measurements in competitive athletes and active but not competing subjects. The normatives of cardiorespiratory capacity for different age groups of male and female endurance athletes (Group A), team sport players (Group B) and other sports (group C) were established, and compared to normatives for Czech population based on the International Biological Program (IBP) results (Seliger a Bartůněk 1976). The most favorable values of cardiorespiratory capacity (both VO2max; VO2max/kg and W170;W170/kg) were found in the group A athletes (endurance trained) - both males and females. Their level highly exceeded the values of untrained CS IBP population and also those obtained in control group D in this study. The highest correlation was found between VO2max and Wmax and between VO2max/kg and Wmax/kg. This high correlation was very similarly high in the whole sample of 2777 examinations, in the sample of men (n=2015) and women (n=762) and also in all age-groups in different athletic groups A to D. It was proved that VO2max and VO2max/kg values could be calculated according to the maximal performance attained on bicycle ergometer. During spiroergometric examination the values of stroke. ; Na základě 2777 měření VO2max u osob s různou sportovní anamnézou byly stanoveny normativy kardiorespirační kapacity pro jednotlivé věkové skupiny vytrvalců, hráčů kolektivních her a ostatních sportovních odvětví a porovnány jednak s kontrolní skupinou nezávodících (rekreačně sportujících) osob, jednak s normativy pro čs. populaci na základě výsledků Mezinárodního biologického programu IBP (Seliger a Bartůněk 1976). Podle očekávání byly nejpříznivější parametry jak VO2max a VO2max/kg tak W170 a W170/kg u skupin vytrvalců, jak mužů tak žen. Nejvýznamnější korelační závislost byla zjištěna mezi VO2max a Wmax a mezi VO2max/kg a Wmax/kg, a to jak u celého souboru všech vyšetření tak i u jednotlivých sportovních odvětvích a věkových kategorií. Ukázalo se, že pro stanovení kardiorespirační kapacity lze parametry VO2max a VO2max/kg s dostatečnou přesností odvodit podle maximálního dosaženého výkonu na bicyklovém ergometru. Spiroergometrické vyšetření kromě hodnocení kardiorespirační kapacity umožňuje rovněž odvodit nepřímo hodnoty tepového objemu a minutového objemu srdečního. Lze tak získat další parametry, významně související s adaptačními změnami oběhového systému. Pravidelná pohybová aktivita aerobního vytrvalostního charakteru může ovlivnit biologický věk ve smyslu jeho snížení o 10 až 20 let a současně tím. ; Ústav tělovýchovného lékařství ; Lékařská fakulta v Plzni ; Faculty of Medicine in Pilsen