Vliv pohybové aktivity na posturální stabilitu dětí ; Influence of physical activity on postural balance of children

Author: Bechyňák, Václav
Language: Czech; Czech
Published: 2015
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/62546
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/62546

Summary

Cílem této práce je zjistit vliv pohybové aktivity na posturální stabilitu u dětí ve věku 12 - 15 let. Metodikou práce je měření posturální stability probandů v různě složitých posturálních pozicích ve stoji na stabilometrické desce. Testování se zúčastní tři skupiny (biatlonisté, veslaři a kontrolní skupina), každá v počtu 15 - 20 probandů. Očekáváme, že mladí biatlonisté budou mít díky specifickému tréninku lepší posturální stabilitu než veslaři i běžná populace stejného věku. Klíčová slova Posturální stabilita, statická rovnováha, biatlon, veslování, sport, děti, lateralita, dvouoporový stoj, jednooporový stoj ; The aim of this study is to investigate influence of physical activity on postural balance of children (12 - 15 years old). Method is measurment of postural balance on stabilometric desc in differently challenging positions. Three groups are tested (biathletes, oarsmen and control group), each in count 15 - 20 probands. We expect, young biathletes will have better postural stability than oarsmen and control group thanks to specific training. Keywords Postural balance, static balance, biathlon, rowing, sport, children, laterality, bipedal stance, unipedal stance ; Department of Rehabilitation and Sports Medicine ; Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství ; 2. lékařská fakulta ; Second Faculty of Medicine