Analýza střelecké polohy při střelbě ze vzduchové pušky vstoje ; The Analysis of the Standing Shooting Position in Air Rifle

Author: Ledecká, Kateřina
Language: Czech; Czech
Published: 2011
Source: Charles University: CU Digital repository / Univerzita Karlova: Digitální repozitář UK
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/39090
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/39090

Summary

Název práce: Analýza střelecké polohy při střelbě ze vzduchové pušky vstoje Cíle práce: Hlavním cílem této práce je popsat střeleckou polohu při střelbě ze vzduchové pušky vstoje a poté provést kineziologický rozbor této polohy, která zahrnuje držení těla, držení zbraně, dýchání, míření a spouštění. Metody práce: Použitá metoda práce bude popisná analýza. Výsledky práce: Výsledkem práce bude analýza střelecké polohy při střelbě ze vzduchové pušky vstoje. Na základě zjištěných teoretických poznatků bude navrženo kompenzační cvičení pro střelce. Klíčová slova: sportovní střelba, vzduchová puška, střelecká poloha, svalová dysbalance, kondiční příprava, kompenzační cvičení ; Title: The Analysis of the Standing Shooting Position in Air Rifle Objectives: The main aim of this bachelor thesis is to describe the standing shooting position in air rifle and to make a kinesiology analysis of this position which includes the body posture, the holding of the weapon, breathing, aiming and pushing the trigger. Methods: The used method is descriptive analysis. Results: The result of this bachelor thesis will be the analysis of the standing position in air rifle. On the basis of the theoretical knowledge a compensational exercise for the rifleman will be suggested. Key words: shooting, air rifle, shooting position, muscle imbalance, fitness training, compensation exercises ; Technické a úpolové sporty ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu