Vliv intervenčního programu na flexibilitu u školní mládeže ; The impact of the intervention program on flexibility in school youth

Author: Rozkovcová, Eunika
Language: Czech; Czech
Published: 2020
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/118061
210522
http://hdl.handle.net/20.500.11956/118061
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/118061

Summary

Title: The impact of the intervention program on flexibility in school youth Objectives: The aim of this study is to assess the impact of the intervention program on flexibility carried out at 2 separate groups of female youngsters of 7th grade of elementary school. The Intervention program was identical to the evaluation test battery consisting of 6 motor tests, 4 standardized and 2 non-standardized. For standardized test we compared the results to the results of general population. Methods: In order to obtain data on the level of joint mobility of the test group, motor tests focused on the diagnosis of flexibility were used. The first measuring took place in January, the second after 5 months in June. Two groups of 7th grade girls were tested. One of the groups consisted of girls with studying focus in the musical art the second group had no specific studying focus. Six motor tests were used: Lasegue test, Thomayer test, shoulder girdle muscle test, Zitek test, gymnastics split and bridge. After the first measurement, the experimental group was determined by the worse measured values which had the intervention program included in physical education lessons twice in one lesson while the control group only once. Results: In Results after following the intervention program were as follows, more than. ; Název práce: Vliv intervenčního programu na flexibilitu u školní mládeže Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli intervenční program zaměřený na stimulaci flexibility prováděný u 2 skupin žákyň 7. tříd v rámci školní tělesné výchovy ovlivní úroveň kloubní pohyblivosti, respektive flexibility. Intervenční program byl shodný s hodnotící testovou baterií složenou z 6 motorických testů, 4 standardizovaných a 2 nestandardizovaných. U standardizovaných testů byly výsledky porovnány i s běžnou populací. Metody práce: Pro získání dat o úrovni kloubní pohyblivosti dívek byly použity motorické testy se zaměřením na diagnostiku flexibility. První měření dívek se uskutečnilo v lednu, druhé po 5 měsících v červnu. Testovány byly 2 skupiny dívek 7. tříd, první skupina byla hudební a druhá bez specifického zaměření. K výzkumu bylo využito 6 motorických testů: Lasegueův test, Thomayerova zkouška, test svalů pletence ramenního, Zítkův test, rozštěp a most. Po prvním měření byla podle horších naměřených hodnot určena experimentální skupina, která měla intervenční program zařazen do hodin tělesné výchovy 2x v jedné lekci, zatímco kontrolní skupina jen jednou. Výsledky práce: Po absolvování intervenčního programu v hodinách tělesné výchovy došlo u dívek z hudební skupiny (experimentální skupiny) u více. ; Gymnastika ; Fakulta tělesné výchovy a sportu ; Faculty of Physical Education and Sport