Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu ; Influence of acrobatic sports on dynamic postural stability

Author: Šalbabová, Anna
Language: Czech; Czech
Published: 2019
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/106111
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/106111

Summary

Autor: Anna Šalbabová Název: Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu Cíl: Cílem této práce je zhodnotit vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu pomocí přístroje NeuroCom Smart Equi Test v porovnání s kontrolní skupinou lidí bez historie tréninku akrobatických sportů. Metody: Měření probíhalo na přístroji NeuroCom Smart Equi Test, který je umístěn v kineziologické laboratoři na UK FTVS. Testování bylo provedeno na 20 probandech rozdělených do dvou stejně četných skupin. Jedna skupina se skládala ze sportovců provozujících akrobatický sport, druhá skupina byla bez historie tréninku akrobatického sportu. Věk všech probandů se pohyboval v rozmezí 20 - 34 let. K testování dynamické posturální stability byly použity Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake - Sensory Organization Test (HS-SOT). Ke zjištění stavu vestibulo- okulárního reflexu byl využit Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), kterému nutně předchází Perception Time Test (PPT). Výsledky: Byly zaznamenány signifikatně lepší výsledky u reakčních časů v testu MCT ve prospěch akrobatické skupiny a signifikatně lepší výsledky u poloviny z provedených testů Head Shake - SOT. Testy SOT a DVAT nevykázaly statisticky významné. ; Author: Anna Šalbabová Title: Influence of acrobatic sports on dynamic postrual stability Objectives: The aim of this study is to evaluate an influence of acrobatic sports on dynamic postural stability with greater focus on vestibular system and reaction time of the subjects and to compare those qualities with non-acrobatic subjects who have no history of acrobatic training. Methods: Assessments were performed on NeuroCom Smart Equi Test device, which is located in laboratory of kinesiology at the UK FTVS. There were 20 subjects divided into 2 groups 10 subject each. One group made of 10 acrobatic athletes, the second group of 10 non- acrobatic subjects with no history of acrobatic training. The age of all subjects ranges from 20 to 34 years. For the testing of dynamic postural stability were used Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake - Sensory Organization Test (HS-SOT). For assessment of vestibulo-ocular reflex was used Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), which cannot be performed without Perception Time Test (PPT). Results: The results have shown significantly better reaction times of acrobatic group in MCT and better results of acrobatic group in Head Shake - SOT in half of the performed tests. SOT and DVAT have shown no significant data. Conclusion: This study. ; Fyzioterapie ; Fakulta tělesné výchovy a sportu ; Faculty of Physical Education and Sport