Šport: pragmatično določilo, motiv in tema Pindarjevih slavospevov

Author: Brane Senegačnik
Language: Greek; English; Latin; Slovenian
Published: 2015
Source: Directory of Open Access Journals: DOAJ Articles
Online Access: https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/5928
https://doaj.org/toc/1580-0261
https://doaj.org/toc/2350-4234
doi:10.4312/keria.17.1.21-32
1580-0261
2350-4234
https://doaj.org/article/1ec951c8e5b747889c9b3d9902510db2
https://doi.org/10.4312/keria.17.1.21-32
https://doaj.org/article/1ec951c8e5b747889c9b3d9902510db2
Identification number: ftdoajarticles:oai:doaj.org/article:1ec951c8e5b747889c9b3d9902510db2

Summary

Ogromna večina celovito ohranjene Pindarjeve poezije je povezana s športom: slavospevi (epinikiji), zbrani v štirih knjigah, so posvečeni zmagovalcem v različnih športnih zvrsteh na štirih vsegrških igrah. To je več kot zgolj zunanja pragmatična okoliščina: rodovnik zmagovalca je obvezna sestavina slavospeva, pesnik pa včasih tudi zelo nadrobno pripoveduje o zmagovalčevem podvigu, karieri in o športnih dosežkih njegovih prednikov. Športni uspeh je eden od vrhuncev človeškega življenja, vreden vseh naporov in izdatkov, vendar niti z njim človek ne more stopiti preko samega sebe: je trenutek, ki utone v senci minljivosti. Motiv športne zmage se tako razpira v temo človeške identitete, ki jo v Pindarjevem religioznem svetu odločilno določata hkratna bližina oziroma podobnost in nepresegljiva različnost od bogov.