Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Einfluss des Interventionsprogramms auf die Haltungsstabilität im Handstand
Title translated into English:Influence of intervention program on postural stability in handstand
Author:Krištofič, Jaroslav; Fiala, Tomáš
Published in:Česká kinantropologie
Published:23 (2019), 3/4, S. 47-59, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Print resource Electronic resource (online)
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU202010009386
Source:BISp
id PU202010009386
bisp-collection db
format Literatur
last_indexed 2020-12-08T21:22:30Z
first_indexed 2020-10-31T13:05:26Z
publication_source BISp
subformat Zeitschriftenartikel
hierarchy_top_id JO00000100278
hierarchy_parent_id JOI201940730100278
hierarchy_top_title Česká kinantropologie
hierarchy_parent_title Česká kinantropologie, 2019, 3/4
is_hierarchy_id PU202010009386
is_hierarchy_title Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou
hierarchy_sequence 0047
recordtype bisparticle
publishDate 2019
publishDate_facet 2019
language ces
title Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou
spellingShingle Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou
Analyse, biomechanische
Feinkoordination
Fähigkeit, koordinative
Gleichgewichtsschulung
Gleichgewichtsvermögen
Haltungserziehung
Haltungsstabilität
Handstand
Intervention
Koordinationsleistung
Leistung, sportliche
title_sort vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou
title_short Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou
title_alt Einfluss des Interventionsprogramms auf die Haltungsstabilität im Handstand
Influence of intervention program on postural stability in handstand
title_alt_lang deu
eng
media_type Gedruckte Ressource
Elektronische Ressource (online)
city Prag
abstract Posturální stabilita je schopnost odolávat účinku vnějších a vnitřních sil před nekontrolovaným pádem a její úroveň může být vyjádřena pomocí parametrů rovnováhových schopností. Stoj na rukou je vůči klasickému stoji na nohou polohou s výrazně vyšší labilitou a rozdílnou strategií jejího vyvažování. Tato studie je zaměřena na evaluaci změn trajektorií COP měřených na zařízení FOOTSCAN v postojových testech a v poloze stoje na rukou na začátku experimentu a po čtyřměsíční aplikaci intervenčního programu. Výzkumu se zúčastnilo 7 probandů, 2 muži a 5 žen ve věku 22,8 +/- 1,64 roku, tělesné hmotnosti 61,5 +/- 7,45 kg a tělesné výšce 169,5 +/- 7,51 cm. Výsledné hodnocení posturální stability bylo odvozováno od hodnot parametru TTW (Total Traveled Way). V položce stoj na rukou v celém intervalu (0–30 s) při výstupním měření vykázali zlepšení čtyři probandi, dva zhoršení a jeden stejné hodnoty. Při rozdělení intervalu měření 0–30 s na dva (0–15 s;15–30 s) v součtu vstupního i výstupního měření (tedy 14 měření) byly naměřeny 11x lepší hodnoty TTW ve stoji na rukou v druhém intervalu, 3x zůstaly hodnoty stejné a ani jednou nebylo zaznamenáno zhoršení v druhém intervalu oproti prvnímu. Postojové testy jako celek nevykázaly mezi vstupním a výstupním měření signifikantní rozdíl.
Postural stability is the ability to resist the effects of external and internal forces from uncontrolled fall and its level can be expressed using parameters balance abilities. The handstand is a position with a much higher lability and a different strategy of balancing in contrast to the classic foot stand. This study is focused on evaluating changes in COP trajectory measured on FOOTSCAN in standing tests and test in handstand position at the beginning of the experiment and in four months after application of the intervention program. Seven probands, 2 males and 5 females aged 22,8 +/- 1,64 years, body weight 61,5 +/- 7,45 kg and body height 169,5 +/- 7,51 cm participated in the research. The resulting assessment of postural stability was derived from TTW (Total Traveled Way) parameter values. In the handstand item over the entire interval (0–30 s), four probands have improved, two got worse, and one remained at the same values. When dividing the measurement interval of 0–30 s to two (0–15 s; 15–30 s) in the sum of input and output measurements (ie 14 measurements), 11x improvement values of TTW was measured in the second interval, 3x the same values and no one got worse. Tests in standing position as a whole did not show a significant difference between input and output measurements.
abstract_lang ces
eng
abstract_type author
author
author2 Krištofič, Jaroslav
Fiala, Tomáš
author_facet Krištofič, Jaroslav
Fiala, Tomáš
author2-role Autor
Autor
author_author_facet Krištofič, Jaroslav
Fiala, Tomáš
spelling Krištofič, Jaroslav
Fiala, Tomáš


1211-9261
Analyse, biomechanische
Feinkoordination
Fähigkeit, koordinative
Gleichgewichtsschulung
Gleichgewichtsvermögen
Haltungserziehung
Haltungsstabilität
Handstand
Intervention
Koordinationsleistung
Leistung, sportliche
balance
balance training
biomechanical analysis
coordinative ability
coordinative performance
fine coordination
handstand
intervention
postural stability
posture training
sport performance

Haltungsaufbau
Haltungsschulung
Analyse, methodische
Aufzeichnung, biomechanische
Untersuchung, biomechanische
Koordinierung
Leistungsfähigkeit, koordinative
Fähigkeit
Koordination
Koordinationsfähigkeit
Koordinationsvermoegen
Koordination, perzeptivmotorische
Gleichgewichtstraining
Gleichgewicht
Leistung, sensomotorische
Leistung, sportmotorische
performance in sport
sport achievement
achievement in sport
Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou
PU202010009386
202010009386
issn 1211-9261
url http://www.jvsystem.net/app34/ArticleList4Issue.aspx?issue_id=201902
url-type fulltext
url-free 1
topic Analyse, biomechanische
Feinkoordination
Fähigkeit, koordinative
Gleichgewichtsschulung
Gleichgewichtsvermögen
Haltungserziehung
Haltungsstabilität
Handstand
Intervention
Koordinationsleistung
Leistung, sportliche
topic_facet Analyse, biomechanische
Feinkoordination
Fähigkeit, koordinative
Gleichgewichtsschulung
Gleichgewichtsvermögen
Haltungserziehung
Haltungsstabilität
Handstand
Intervention
Koordinationsleistung
Leistung, sportliche
topic_en balance
balance training
biomechanical analysis
coordinative ability
coordinative performance
fine coordination
handstand
intervention
postural stability
posture training
sport performance
topic_en_facet balance
balance training
biomechanical analysis
coordinative ability
coordinative performance
fine coordination
handstand
intervention
postural stability
posture training
sport performance
synonym
Haltungsaufbau
Haltungsschulung
Analyse, methodische
Aufzeichnung, biomechanische
Untersuchung, biomechanische
Koordinierung
Leistungsfähigkeit, koordinative
Fähigkeit
Koordination
Koordinationsfähigkeit
Koordinationsvermoegen
Koordination, perzeptivmotorische
Gleichgewichtstraining
Gleichgewicht
Leistung, sensomotorische
Leistung, sportmotorische
synonym_en performance in sport
sport achievement
achievement in sport
journal_facet Česká kinantropologie
container_title Česká kinantropologie
container_volume 23
container_issue 3/4
container_start_page S. 47-59
has_references 1
institution BISp
journal_fac JO00000100278
journal_year 2019
journal_issue 3/4
_version_ 1685550727315849216
score 13,255014