Somatotyp a Základní antropometrické parametry 10-11letých krasobruslařek

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Somatotyp und grundlegende anthropometrische Kennwerte von 10-11-jährigen Eiskunstläuferinnen
Title translated into English:The somatotype and basic anthropometric parameters of the female figurescate population aged 10-11 years
Author:Honsová, Šárka; Kroulíková, Soňa
Published in:Česká kinantropologie
Published:20 (2016), 4, S. 56-70, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201704003040
Source:BISp

Author's abstract

Cílem práce bylo zjištění vybraných antropometrických parametrů 10-11letých krasobruslařek v ČR a stanovení jejich somatotypů. Následně byly zkoumány rozdíly mezi naměřenými antropometrickými parametry krasobruslařek jednotlivých soutěžních úrovní. Tyto hodnoty byly také porovnány s normativy obecné populace a diskutovány s výzkumy krasobruslařek provedenými v minulosti a dalšími výzkumy. Antropometrické parametry byly měřeny podle mezinárodních standardů pro antropomotorická měření a somatotypy byly stanoveny metodou Heath-Carter z roku 1990. Pro srovnání s obecnou populaci byl stanoven nomalizační index, rozdíly mezi jednotlivými soutěžními úrovněmi byly hodnoceny prostřednictvím statistické a věcné významnosti rozdílů. Mezi soutěžními úrovněmi je statisticky a věcně významný pouze rozdíl u endomorfní komponenty 10letých krasobruslařek. Všechny sledované antropometrické parametry krasobruslařek mají záporné hodnoty normalizačního indexu, ale většina z nich nevybočuje z intervalu průměru (N1 = ± 0,75). Krasobruslařky jsou však vyšší a těžší než československé krasobruslařky z výzkumu Selingerové (1988). Oproti dřívějším výzkumům jsou současné krasobruslařky více endomorfní. Převažuje u nich typ somatotypu mezomorfní endomorf.

Author's abstract

The aim of the study was to find out specific anthropometric parameters of female figure skaters aged 10-11 year in the Czech Republic and to assess somatotypes. Subsequently differences between measured figure skaters anthropometric parameters of particular competitive level were being examined. Anthropometric parameters were measured according to international standards for anthropometric measurements. Somatotypes were established by the Heath-Carter method in year 1990. The standards index was specified to compare with the general population. Differences between particular competitive levels were evaluated via statistical significance and effect size. A significant competitive level differentiation was only determined at endomorphic component of 10-year old female figure skaters. All of the monitored anthropometric parameters of female figure skaters have negative values of standards index but the most of them don't stand out of interval of mean (N1 = ± 0,75). Nevertheless, female figure skaters are taller and heavier than Czechoslovak figure skaters in the research of Šelingerová (1988) in comparison with the previous research current figure skaters are more endomorphic. Prevailing somatotype is mesomorphic endomorph.