Vztah mezi somatotypem a úrovní neuromotoriky u vybraných hráčů fotbalu U 12

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Korrelation zwischen Somatotyp und dem Niveau der Neuromotorik bei ausgewählten Fußballspielern U12
Title translated into English:The relationship between quality of neuromotorics at selected football players of age category U 12
Author:Papež, Pavel; Musálek, Martin
Published in:Česká kinantropologie
Published:20 (2016), 1, S. 87-95, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201608005759
Source:BISp

Author's abstract

Poměrně nízká pozornost ve sportovním prostředí byla doposud věnována zkoumání souvislostí mezi somatotypem a úrovní fundamentálních motorických dovedností, které jsou nezbytnou částí struktury sportovního výkonu. Cílem této práce proto bylo zjistit míru závislosti mezi somatotypem a úrovní neuromotoriky u elitních mládežnických fotbalistů. Výzkumný soubor tvořili hráčí z týmu Bohemians Praha 1905 (n = 21; x = 11,54 ± 0,25 let) z české žákovské ligy. Somatotyp byl určen dle metody Carter & Heath (1990), zařazení podle Chytráčkové a Koláře (1995). Úroven neuromotoriky byla hodnocena textovou baterií Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency BOT-2 (Short Form). Průměrný somatotyp hráčů byl 2,1 - 4,7 - 3,2 (tzv. ektomorfní mezomorf). Dle somatografu Chytráčková a Kovář (1995) se hráči nacházeli v kategoriích A (n=5), B (n=10) a D (n=6). Úroven neuromotoriky byla u 76,2 % hráčů průměrná, 19 % hráčů nadprůměrná a 4,8 % hráčů velmi nadprůměrná. Následné biseriální korelace mezí jednotlivými kategoriemi somatotypu ve výkonu v BOT-2 neukázaly žádný vyznamný vztah: rAB = 0,17; rBD = 0,22 a rAD = 0,05. Při detailní analýze jednotlivých testů BOT-2 byla odhalena jediná významná korelace mezi příslušností k dané kategorii somatotypu A a D a výkonem v sub-testu „Manuální zručnost" rA, D = 0,62; r2 = 38 %, p < 0,05. Hráči v kategorii A (silový typ) dosahovali významně horších výsledků. Z výsledků vyplývá, že morfologické předpoklady hráčů pravděpodobně nemají vliv na úroveň neuromotorického výkonu, který má vztah ke kvalítativní vybavenosti hráče. Jelikož se většina hráčů nacházela v pásmu průměrného neuromotorického výkonu, domníváme se, že do tréninkového procesu by měl být zahrnut také rozvoj fundamentálních motorických dovedností.

Author's abstract

The relatively less attention in the sports environment has been devoted to relationships between a somatotype and a level of fundamental motor skills that are an essential part of the structure of sport performance. Therefore, the aim of this study was to determine the degree of dependence between somatotype and the quality of neuromotorics at elite youth football players. The research group consisted of players from the team Bohemians 1905 (n = 21; x = 1.54 ± 0.25 years) playing the top competition in the Czech Republic. The somatotype was determined according to the method of Carter & Heath (1967), classification by Chytráčková and Kovář (1995). Neuromotorics was evaluated by Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency BOT-2 (Short Form). Average somatotype of players was 2.I - 4.7 to 3.2. According Chytráčková and Kovář (1995) players were found in categories A (n = 5), B (n = 10) and D (n = 6). 76.2% of players had average degree of neuromotorics, 19% players were above average and 4,8% players had high above average degree of neuromotorics. Subsequent biserial correlations between categories of somatotype and results from BOT-2 showed no significant relationship: rAB = 0.17; rBD = 0.22 and rAD = 0.05. Detail analysis of individual tests of BOT-2 revealed the only one significant correlation between somatotypes of categories A and D and the performance in the sub-test "manual dexterity" rA, D = 0.62; r2 = 38%, p < 0.05. Players in category A achieved significantly worse results. The results suggest that the morphological preconditions of players probably have no effect on neuromotoric performance that is correlated to the quality of soccer players. Since, most players were located in the zone of neuromotoric average performance, we believe that the development of fundamental motor skills should be included in the training process.