Časové využití zimního stadionu

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Zeitliche Nutzung eines Eishockeystadions
Title translated into English:Usage evaluation of an ice hockey stadium
Author:Flemr, Libor; Krejsa, Jiří
Published in:Česká kinantropologie
Published:20 (2016), 1, S. 19-30, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201608005747
Source:BISp

Author's abstract

Cílem studie je zpracování vytíženosti ledové plochy zimního stadionu v Mělníku. V práci byly zpracovány analýzy stavu stadionu v letech 2011-2013 zaměřené na využití ledové plochy, návštěvností veřejného bruslení a bruslení škol. Dále bylo realizováno dotazováni návštěvníků stadionu a sestavena analýza konkurenčních stadiónů v okolí Mělníka. Veškeré získané hodnoty z analýz byly následně porovnávány s celorepublikovým průměrem hodnot získaných z výzkumu KPMG (Kolektiv autorů, 2012). Z provedených analýz byl zjištěn potenciál ve větší efektivnosti využití ledové plochy, zejména v měsících září – březen, zvýšení návštěvností veřejného bruslení (zvýšení nabídky v lukrativnějších časech, zvláště v prosinci a lednu) a bruslení škol ve stejném období. Další méně využívanou periodou využití ledové plochy je duben – srpen. Nejdůležitějším doporučením je bezesporu vytvoření kvalitního produktu školy bruslení ajeho propagace ve všech školách a školkách na Mělnicku. Cím větší bude počet bruslících dětí, tím je větší pravděpodobnost navýšení počtu členů v hokejovém i krasobruslařském oddílu.

Author's abstract

The aim of this paper is to conduct a usage evaluation of an ice hockey stadium located in Central Bohemia region of the Czech Republic. The work analyzes years 2011-2013, focusing on utilization of the ice surface, public skating hours and skating schools. We interviewed stadium manager, visitors, and carried out a competitive analysis of stadiums around the town of Melnik. All values obtained from the analysis were subsequently compared with national average values obtained from KPMG research (2012). The analysis identified potential for greater efficiency in utilizating of the ice surface, especially increased use of the ice rink in the months of September to March, an increase in the attendance of public skating (improve the offer in December and January) and skating schools during in the same period. Another area of under utilization of the ice surface was is in the months of March - August. The most important recommendation is to improve the skating schools in all aspects – promotion, product quality, communication. Because more skating children will contribute a better future for the ice hockey stadium.