Funkční profil mladých trénováných sportovců

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Funktionelles Profil junger trainierter Sportler
Title translated into English:Functional profile of young trained athletes
Author:Bunc, Václav; Hráský, Pavel; Baláš, Jiří; Skalská, Marie
Published in:Česká kinantropologie
Published:17 (2013), 4, S. 95-107, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201402001243
Source:BISp

Author's abstract

Základním problémem tréninku mladých sportovců je propojení kondičního a dovednostního tréninku. Je zřejmé, že zvýšení fyzické kondice bude užitečnější, pokud se reflektuje ve zlepšení dovedností a závodní způsobilosti. Biologické charakteristiky spolu s tréninkovým systémem se zdají být nejdůležitější pro sportovní úspěch v dospělém věku. Tento je významně závislý na identifikaci talentů sportu a na aplikovaném tréninkovém procesu, který musí odrážet biologický – vývojový stav sportovce. Nejvíce údaje máme o funkčních předpokladech sportovního výkonu. Dalším problémem u mladých sportovců je určení skutečného (biologického) stavu sportovců, které je nezbytné pro interpretaci zátěžového testu. Pro určení aktuálního stavu rozvoje lze využít tělesné složení (BC). Na základě našich výsledků uvádíme základní parametry BC a fyziologické charakteristiky pro úspěch ve vybraných sportech jak u chlapců, tak i u dívek. Stejně u jiných sportovních disciplín, kde fyziologické předpoklady hrají důležitou roli, nejsou tyto údaje jediným prediktorem závodní výkonnosti. Nicméně tyto standardy jsou nezbytnou, ale nikoliv postačující podmínkou pro úspěch v závodě. Tyto parametry hrají rozhodující roli při výběru talentů pro konkrétní sportovní disciplíny. Verf.-Referat

Author's abstract

The basic problem of young athletes training is a connecting of fitness and skill training. It is likely that an increase in fitness level will be more useful if there is an improvement in the athlete’s skill and the race sense. The biological characteristics together with training system seem to be the most important for sports success in adult age. This is strongly dependent on an identification of sport talent, and on an imposed training process which must reflects the biological – development state of subjects. The most details were collected about physiological characteristics of sports performance. The other basic problem in young athletes is a determination of actual (biological) state of subjects which is necessary for interpretation of exercise testing. Body composition (BC) may be used as a criterion of their development state. According to our results and we present the basic physiological predispositions for success in some sports in both – boys and girls. As in other sports events where the physiological predispositions play the important role, these data are not the sole predictor of racing success. Nevertheless these standards are necessary but not sufficient conditions for success in race. These data play a decisive role in the selection of talent for the particular sports event. Verf.-Referat